Omfp 2861 din 2009 actualizat 2016 pdf

Ordin pentru aprobarea normelor privind organizarea. Ordonanta 22001, actualizata 2016, privind regimul. Ordinul 2861 2009 privind efectuarea inventarierii nu sa modificat. Omfp 18262003 pt aprobarea precizarilor privind unele.

Reglementari noi privind inventarierea anuala obligatorie. Salarizarea bugetarilor in anul 2016, prorogarea unor termene. A fost republicata legea privind apararea contra incendiilor. Ordinul 28612009 privind efectuarea inventarierii nu sa modificat. Stiri despre omfp2861 2009 in articolele din fiscalitatea. Text actualizat prin produsul informatic legislativ lex expert in baza. Elementele necesare unui procesverbal privind rezultatele. Continutul acestui site este proprietatea ministerului finantelor publice. Omfp 18262003 pt aprobarea precizarilor privind unele masuri. Omfp28612009organizareefectuareinventarierevmonitoruloficial. Probabil ca, privit din afara, nu pare lucru sa faci inventarierea patrimoniului firmei active, datorii, capitaluri proprii. Incepand cu 1 ianuarie 2014 au intrat in vigoare noi prevederi pentru omfp 3055. Stiri despre omfp 2861 2009 in articolele din fiscalitatea.

37 894 1071 1190 1411 1185 881 1467 133 1205 1518 357 1386 762 511 747 1456 684 1012 224 437 1545 950 1377 1509 1426 1138 90 1063 1525 1163 613 867 1303 1268 1305 432 1405 932 1221 271 132 1084 116 1191 990 1285 592